Danmarks ugler

Danmarks Ugler er udkommet

Se også:

Kirkeugle.dk

Birkemus.dk

 

Har du kommentarer til bogen eller oplysninger om ugler kan Jørgen Terp Laursen kontaktes på:

 

E-mail:

jtl@kirkeugle.dk

 

Eller på adressen:

Jørgen Terp Laursen

Engdalsvej 81b

8220 Brabrand

Telefon

+45 86261296